July 18, 2024

עו”ד איתי אנשל על המאבק בהון השחור

איסור החזקת מזומן בהיקף של מעל 200 אלף שקל, קנסות מינהליים למי שיפר את החוק, איסור על הלוואות במזומן ופריטת צ’קים על ידי צ’יינג’ים. אלה חלק מהצעדים ברפורמה למאבק בהון השחור שהוכנסה לחוק ההסדרים. כעת, לקראת האישור הסופי, היא עברה כמה עדכונים. איתנו, עו”ד איתי אנשל, מומחה לליטיגציה שיעשה לנו סדר בפרטי הרפורמה ובהבדלים הדקים שבין הנוסח הנוכחי לנוסחים הקודמים.

Skip to content