July 18, 2024

עו”ד ד”ר יפעת בן אבי בראון עם כל מה שחשוב לדעת על דירוג האשראי שלכם!

באפריל 2019 השיק בנק ישראל את מנגנון דירוג האשראי, שנועד לתת “תעודת זהות” עם אינפורמציה רלוונטית ללקוחות ולנותני האשראי, בצורה שתאפשר לכל מלווה לדעת מספיק נתונים על הלווה כדי להחליט האם לתת לו הלוואה – ובאיזו ריבית.

Skip to content