July 19, 2024

מה משמעות הביטוי “הסדר טיעון” או “עסקת טיעון”? הסניגור הפלילי אסף טל מסביר

אחת הבעיות המרכזיות ממנה סובלת מערכת המשפט במדינת ישראל היא העומס בבתי המשפט. במקרים רבים, הליכים פליליים לוקחים שנים רבות עד להכרעה. בישראל של היום קיימת כמות עצומה של תיקים ביחס למספר השופטים: נכון לשנת 2023, בישראל יש 799 שופטים, אשר מתמודדים עם כ-440 אלף תיקים, ופעמים רבות קורסים תחת הלחץ. לשם השוואה, באירופה יש 21.4 שופטים בממוצע לכל 100 אלף בני אדם, בעוד שבישראל הנתון עומד על 8.5 שופטים. הסניגור הפלילי אסף טל מסביר מהי עסקת טיעון או הסדר טיעון ומה המשמעות.

Skip to content