July 18, 2024

עו”ד ד”ר יפעת בן אבי בראון עם כל מה שחשוב לדעת על דירוג האשראי שלכם!

באפריל 2019 השיק בנק ישראל את מנגנון דירוג האשראי, שנועד לתת “תעודת זהות” עם אינפורמציה רלוונטית ללקוחות ולנותני האשראי, בצורה שתאפשר לכל מלווה לדעת מספיק נתונים על הלווה כדי להחליט האם לתת לו הלוואה – ובאיזו ריבית.

עו”ד רועי עזרא מסביר כמה תושבי חוץ ישלמו מיסים

התהליך של ירושת דירה או למעשה כל עסקה במקרקעין אינם מסתכמים בחלק הרישומי, אלא כוללים גם היבטים מיסויים שיש לתת עליהם את הדעת. הסוגייה הופכת להיות סבוכה יותר כאשר מדובר בתושב חוץ. איתנו עו”ד רועי עזרא מומחה למיסוי נדל”ן

עו”ד איתי אנשל על המאבק בהון השחור

איסור החזקת מזומן בהיקף של מעל 200 אלף שקל, קנסות מינהליים למי שיפר את החוק, איסור על הלוואות במזומן ופריטת צ’קים על ידי צ’יינג’ים. אלה חלק מהצעדים ברפורמה למאבק בהון השחור שהוכנסה לחוק ההסדרים. כעת, לקראת האישור הסופי, היא עברה כמה עדכונים. איתנו, עו”ד איתי אנשל, מומחה לליטיגציה שיעשה לנו סדר בפרטי הרפורמה ובהבדלים הדקים שבין הנוסח הנוכחי לנוסחים הקודמים.

Skip to content